Privacy statement

Privacy statement

Algemeen
Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze winkels.
Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. Riant-Stoutenbeek is verwerkings verantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen. Riant-Stoutenbeek is te bereiken per e-mail op info@riant-stoutenbeek.nl

Registratie persoonsgegevens
Riant-Stoutenbeek legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in een van onze vestigingen worden deze bewaard. Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van Riant-Stoutenbeek.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

 • In onze winkels bij het invullen van orderformulieren, showroombonnen en/of andere formulieren.
 • Bij het bezoeken van onze website.
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
 • Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.
 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
 • Bij het invullen van sollicitatieformulieren op de website.
 • Bij het invullen van overige contactformulieren op de website.
 • In geval wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of u bij deze partijen uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende producten en/of diensten. In dit geval vermelden wij dat en van wie wij de persoonsgegevens hebben ontvangen bij onze eerste communicatie met u.

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;
geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.

Riant-Stoutenbeek schakelt de navolgende verwerkers in voor de verwerking van de persoonsgegevens: 
Maxserv; voor het hosten van de website waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.
Your Voice; voor de verwerking van uw persoonsgegevens, het eventueel verzenden van het aangevraagde magazine en telefonische opvolging
Van Straaten Post; voor het verzenden van onze magazines 
Printman; voor het verzenden van direct mails
Communited; voor het plannen van afspraken
Indicia; voor het verrichten van klanttevredenheidsonderzoeken
 
Gebruik van persoonsgegevens
De grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.

Voor bestaande klanten is de grondslag ons gerechtvaardigde belang om onze klanten aanbiedingen te doen en op de hoogte te houden van onze vergelijkbare producten en diensten.

Uw persoonsgegevens worden door Riant-Stoutenbeek gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om een opdracht uit te voeren,
 • Om u te informeren over de status van uw opdracht,
 • Voor het meten van de klanttevredenheid,
 • Om door u gestelde vragen te beantwoorden,
 • Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
 • Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
 • Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
 • Riant-Stoutenbeek zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 • Wij willen u graag op de hoogte houden van (nieuwe) producten die voor u of anderen relevant zijn. Daarom kunnen wij uw persoonsgegevens delen met dienstverleners die wij vertrouwen en die ons helpen bij het verwerken en analyseren van uw persoonsgegevens. Zodat wij producten kunnen selecteren die interessant voor u kunnen zijn. Maar ook om te voorkomen dat producten aan u worden voorgesteld die u waarschijnlijk niet waardeert. Als u geen (digitale) brieven en/of nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, niet meer telefonisch benaderd wilt worden of geen enkele marketinguiting meer wilt ontvangen kunt u dit op ieder moment aangeven via het e-mailadres: info@riant-stoutenbeek.nl

Telefonische marketingactiviteiten worden altijd ontdubbeld met het bel-me-niet register. Als u een product of dienst afneemt en uw telefoonnummer achterlaat wordt echter geen rekening gehouden met het bel-me-niet register, aangezien er dan een zogenaamde klantrelatie bestaat. Meer informatie over het bel-me-niet register kunt u hier vinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens die we met uw toestemming verwerken, bewaren wij gedurende één jaar. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een aan ons verleende opdracht en/of een met ons gesloten overeenkomst, bewaren wij tot de service- of garantieperiode is verlopen. 

Inzien en wijzigen van uw gegevens
U kunt Riant-Stoutenbeek verzoeken om:

 • inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die Riant-Stoutenbeek over u verzamelt. 
 • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die Riant-Stoutenbeek over u verzamelt. 
 • overdracht van de persoonsgegevens die Riant-Stoutenbeek over u verzamelt. 

U kunt toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. In alle gevallen kunt u daartoe een e-mail sturen aan info@riant-stoutenbeek.nl 

U heeft recht om indien u dat wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verzet
U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan op www.riant-stoutenbeek.nl/afmelden of door een e-mail te sturen naar info@riant-stoutenbeek.nl

Overig
Terug
Sluiten

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van speciale acties

Nieuwsbrief (footer)

Nieuw inspiratiemagazine. Gratis in huis!

Dompel u onder in de wereld van design en laat u verwonderen.

Nieuw inspiratiemagazine. Gratis in huis!

Dompel u onder in de wereld van design en laat u verwonderen.